Grootste risico’s terrorismefinanciering in Nederland in beeld gebracht

Grootste risico’s terrorismefinanciering in Nederland in beeld gebracht

Terrorismefinanciering via stichtingen en andere rechtsvormen in Nederland en het buitenland, eigen middelen en ondergronds bankieren behoren tot de grootste terrorismefinanciering-risico’s in Nederland. Dat komt naar voren uit de door het WODC uitgevoerde National Risk Assessment (NRA) Terrorismefinanciering 2019.

De NRA bouwt voort op de onderzoeksmethoden die zijn toegepast in de eerste NRA uit 2017. De risico analyse is opgebouwd aan de hand van de ISO 31000 structuur voor risicomanagement en de daarin wetenschappelijk erkende effectieve methoden voor risicobepaling. Centraal daarin stonden de expertoordelen over de mogelijke impact van methoden voor terrorismefinanciering en de ‘weerbaarheid’ van het beleidsinstrumentarium. Daarbij is nagegaan in hoeverre het beleidsinstrumentarium in staat is de risico’s van terrorismefinanciering te voorkomen of te bestrijden.

Het onderzoek laat zien dat bij de preventie en bestrijding van terrorismefinanciering in Nederland de focus ligt op de financiering van jihadistisch terrorisme. Een mogelijk gevolg daarvan is dat de kennis over de financiering van andere vormen van terrorisme momenteel erg beperkt lijkt te zijn.

Lees het volledige rapport: National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019