Opnieuw beginnen

Opnieuw beginnen

Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders (SCP-rapport in samenwerking met WODC, RIVM en CBS).

Dit rapport maakt onderdeel uit van de longitudinale cohortstudie asielzoekers en statushouders, dat op verzoek van vier ministeries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wordt uitgevoerd. Het betreft een samenwerking tussen onderzoekers het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees het SCP-persbericht en het volledige rapport: Opnieuw beginnen