Monika Smit bijzonder hoogleraar in Groningen

Monika Smit bijzonder hoogleraar in Groningen

Op 17 september 2019 is Monika Smit als bijzonder hoogleraar in Groningen geïnstalleerd. Zij vervult daar één dag per week de bijzondere leerstoel Psychosociale zorg voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De leerstoel is ingesteld door Nidos, de voogdijinstelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) en ondergebracht bij de basiseenheid Orthopedagogiek van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Monika Smit is drie dagen per week werkzaam als hoofd van de onderzoeksafdeling Rechtsbestel, Wetgeving en Internationale aangelegenheden (RWI) bij het WODC. Zij was eerder werkzaam bij de vakgroep Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden, waar zij in de jaren negentig onderzoek deed naar amv’s. Ook het WODC doet onderzoek naar migratie en amv’s.

In haar oratie ‘Thuis in Nederland? Alleenstaande minderjarige vreemdelingen die volwassen worden’ staan minderjarigen die zonder ouders zijn gevlucht centraal. Veel van deze jongeren, die in Nederland arriveren, vragen asiel aan. Sommigen zoeken hun heil verder weg, bijvoorbeeld in Europa. Alleenstaande minderjarigen zijn de meest kwetsbare vluchtelingen. Zij maken meer stressvolle gebeurtenissen mee en lopen een groter risico op depressie, internaliserende problematiek en traumatische stressreacties, dan vluchtelingenkinderen die bij hun ouders wonen.

In de komende periode zal Monika Smit, samen met Groningse collega’s en studenten, onderzoek doen naar de transitie naar zelfstandigheid van amv’s, die een positieve reactie kregen op hun asielverzoek. Hoe ervaren zij die transitie en welke rol spelen factoren als land van herkomst, sekse, leeftijd bij aankomst, wijze van opvang en begeleiding en bronnen van steun in het verloop van die transitie? Uiteraard zal samengewerkt en afgestemd worden met onderzoek van het WODC, dat juist gericht is op de amv’s van wie het asielverzoek is afgewezen.