WODC zelfstandige dienst van JenV

WODC zelfstandige dienst van JenV

Op 19 september 2019 is in de Staatscourant het besluit tot wijziging van het Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid gepubliceerd.

Deze wijziging bevat actualiseringen van de organisatie in verband met de organisatorische herplaatsing van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de organisatie van het ministerie krijgt het WODC een meer zelfstandige positie door een positionering buiten het SG-cluster, als dienst van het ministerie. De taken en werkzaamheden van WODC zijn hetzelfde gebleven.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant (zie: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-51963.html)