Stand van zaken kennis crisisbeheersing

Stand van zaken kennis crisisbeheersing

De Universiteit Leiden (Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO) en het Institute of Securtity and Global Affairs (ISGA) heeft in opdracht van het WODC een onderzoek uitgevoerd naar de actuele stand van zaken van de kennis op het gebied van crisisbeheersing (State of the art crisisbeheersing).

Het onderzoek zal worden benut voor een inhoudelijk verdiepend onderzoek op geconstateerde hiaten. Aanleiding van het onderzoek was de wens van het NCTV om op een drietal terreinen, crisisbeheersing, cybersecurity en (contra) terrorisme, onderzoek te laten uitvoeren. Het NCTV wil een omvattend overzicht krijgen over de laatste stand van zaken op deze terreinen.


De onderzoeken worden verricht in twee fasen. In de nu opgeleverde eerste fase van het onderzoek ‘State of the art crisisbeheersing’ zijn oriënterende gesprekken met experts gevoerd, zijn professionals uit de praktijk geïnterviewd, zijn een groot aantal bronnen op terrein van crisisbeheersing geanalyseerd en zijn focusgroepen bijeengekomen om de bevonden resultaten te delen en te duiden. Onderbelichte onderwerpen in de kennis zijn samen te vatten als:


• het ontstaan en het verloop van crises en rampen in algemene zin;
• recente ontwikkelingen in de aard van crises en de implicaties voor de beheersing daarvan;
• de psychosociale aspecten van crises en rampen;
• samenwerking bij grensoverschrijdende incidenten;
• capaciteitsvereisten;
• besluitvormingsprocessen en interacties tussen publieke en private actoren;
• lerend vermogen.


Deze bevindingen worden als bouwstenen voor fase 2 van het onderzoek benut, fase 2 zal naar verwachting eind 2019 kunnen worden afgerond. De fase 1 van de onderzoeken naar cybersecurity en (contra) terrorisme worden in de tweede helft van 2019 gepubliceerd.

Lees voor meer informatie over de eerste fase van het onderzoek: State of the art crisisbeheersing