Jong vast

Jong vast

Een cijfermatig overzicht van de strafrechtelijke recidive van ex-pupillen van justitiële jeugdinrichtingen

Samenvatting

In dit rapport wordt ingegaan op de strafrechtelijke recidive onder alle ex-pupillen van justitiële jeugdinrichtingen. De uitstroomresultaten van de gehele JJI-sector worden in kaart gebracht, uitgesplitst naar o.a. type inrichting, de duur van het verblijf en de verblijfstitel.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Resultaten
  4. Slot  

Summary
Literatuur
Bijlage 1 Begeleidingscommissie
Bijlage 2 De WODC-Recidivemonitor
Bijlage 3 Indeling van strafrechtelijke afdoeningen
Bijlage 4 Indeling van misdrijven naar aard en ernst
Bijlage 5 Tabellen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B.S.J., Harbachi, S. el, Laan, A.M. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom
Jaar van uitgave:
2005
ISBN:
9054546123
Reeks:
Onderzoek en beleid 229
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.187

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive JJI
Projectnummer:
01.092A2
Operationele status:
Afgerond