Evaluatie wet bijzondere politieregisters

Evaluatie wet bijzondere politieregisters

Samenvatting

De Wet Bijzondere Politieregisters vloeit voort uit het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden (commissie Van-Traa). De wet regelt welke gegevens er in de ‘bijzondere registers’ van de politie opgenomen mogen worden, aan wie zij verstrekt mogen worden (binnen de politie en aan derden) en de bewaartermijn. In dit onderzoek wordt nagegaan wat, in de praktijk, de gevolgen zijn van de Wet Bijzondere Politieregisters, welke knelpunten zich daarbij openbaren en wat de doeltreffendheid is van deze wet?

Inhoudsopgave

Deel I: Wetsgeschiedenis en doelstellingen van de Wet bijzondere politieregisters

Hfdst. 1: Inleiding deel I
Hfdst. 2: Enkele algemene opmerkingen over de doelstellingen van de Wet bijzondere politieregisters
Hfdst. 3: Aanloop tot de wetswijziging
Hfdst. 4: De Wet bijzondere politieregisters
Hfdst. 5: Conclusie deel I

Deel II: De Wet bijzondere politieregisters in de praktijk

Hfdst. 6: Inleiding deel II
Hfdst. 7: De implementatie van de Wet bijzondere politieregisters
Hfdst. 8: Informanten en informantenregisters
Hfdst. 9: Het verstrekken van gegevens uit bijzondere politieregisters
Hfdst. 10: Bewaren, bewaartermijnen en vernietiging van gegevens
Hfdst. 11: Controle en toezicht
Hfdst. 12: Kennisneming
Hfdst. 13: Aantallen CIE-subjecten
Hfdst. 14: Algemene observaties en aanbevelingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mul, V., Verloop, P., Mevis, P., Schreurders, E., Wel, H. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam; Capelle a/d IJssel; Leiden
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar van uitgave:
2004
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.125

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet Bijzondere Politieregisters
Onderzoeker(s):
Schreuders, E.
Projectnummer:
02.022A
Operationele status:
Afgerond