Operationeel toezicht vreemdelingen

Operationeel toezicht vreemdelingen

Evaluatie van de bevoegdheden in de Vreemdelingenwet 2000 voor het vreemdelingentoezicht door de politie

Samenvatting

Dit rapport maakt deel uit van hetĀ advies van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Vw 2000 en het wettelijk kader voor vreemdelingentoezicht
  3. Politie en vreemdelingentoezicht: taken, activiteiten en visies
  4. Vw 2000 en effectiviteit vreemdelingentoezicht
  5. Vw 2000 en (non-)discriminatoir vreemdelingentoezicht
  6. Conclusies

Summary
Literatuur

Bijlage 1: Samenstelling Begeleidingscommissie
Bijlage 2: Staandehoudingen van vreemdelingen per politieregio periode april 1998-april 2004
Bijlage 3: Organisatie en acties van vreemdelingendiensten
Bijlage 4: Afdoening van vreemdelingenbewaringszaken
Bijlage 5: Voorbeelden jurisprudentie Vw 2000 en toezicht

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boekhoorn, P.F.M., Speller, T.E.A.M., Kruijssen, F.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom
Jaar van uitgave:
2004
ISBN:
9054545526
Reeks:
Geen
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.108

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie operationeel toezicht vreemdelingendiensten; vreemdelingenwet 2000 - Deelproject 3
Onderzoeker(s):
Boekhoorn, P.F.M.
Projectnummer:
02.067C
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie