Opvoeden in onmacht, of ...?

Veiligheid en preventie / Opvoedingsondersteuning

Opvoeden in onmacht, of ...?

Een meta-analyse van 17 methodieken voor intensieve pedagogische thuishulp bij normovertredend gedrag

Samenvatting

Dit onderzoek is een vervolg op de Meta-evaluatie methodieken van opvoedingsondersteuning (23 geselecteerde projecten). Per project worden effectgroottes berekend voor alle variabelen waarover in het project gegevens beschikbaar zijn. Op die manier wordt getracht informatie te verkrijgen over de effectiviteit van de 23 projecten voor wat betreft probleemgedrag van jongeren, opvoedingsbelasting en gezinsfunctioneren.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Veerman, J.W., Janssens, J.M.A.M., Delicat, J.W.
Organisatie(s):
WODC, Katholieke Universiteit Nijmegen
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Praktikon / ACSW - KU Nijmegen
Jaar van uitgave:
2004
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.065

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Meta-evaluatie methodieken van opvoedingsondersteuning fase 2
Onderzoeker(s):
Janssens, J.M.A.M.
Projectnummer:
1006A
Operationele status:
Afgerond