Slavernij-achtige uitbuiting in Nederland

Slavernij-achtige uitbuiting in Nederland

Een inventariserende literatuurstudie in het kader van de uitbreiding van de strafbaarstelling van mensenhandel

Samenvatting

Naar aanleiding van het VN-Verdrag inzake transnationale georganiseerde misdaad en de daarbij behorende Protocollen, zal de strafbaarstelling van het delict mensenhandel in het Wetboek van Strafrecht (artikel 250a Sr) worden herzien. Ook vormen van sociale en economische uitbuiting buiten de prostitutie zullen onder het bereik van het wetsartikel gaan vallen. Het kabinet heeft onlangs ingestemd met de aanbeveling van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel om beter zicht te krijgen op de vormen van moderne slavernij die nu nog buiten het bestek van de strafwetgeving inzake mensenhandel vallen.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding: moderne vormen van uitbuiting
  2. Definities en context
  3. Vormen van sociaal-economische uitbuiting in Nederland
  4. Risicogroepen, opsporing en aanpak
  5. Conclusies en aanbevelingen

Bijlagen
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leun, J.P. van der, Vervoorn, L.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Leiden, Afdeling Criminologie en Penologie
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom
Jaar van uitgave:
2004
ISBN:
9054545348
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.132

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vormen van moderne slavernij
Onderzoeker(s):
Leun, J.P. van der
Projectnummer:
1063A
Operationele status:
Afgerond