Jeugddelinquentie

Jeugddelinquentie

Risico's en bescherming; bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005

Samenvatting

In deze studie wordt verslag gedaan van de bevindingen uit de nieuwe WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit. In totaal zijn begin 2005, 1.460 jongeren uitgebreid geïnterviewd. De onderzoeksgroep is een representatieve afspiegeling van Nederlandse adolescenten in de leeftijd van tien tot en met zeventien jaar. Er is gevraagd naar 33 delicten, variërend van overtredingen zoals zwartrijden tot ernstige delicten zoals iemand beroven of inbraak. Behalve op de meer bekende delicttypen die betrekking hebben op vernielingen, vermogensdelicten en geweldsdelicten, is in deze studie ook ingegaan op discriminatie, internetdelicten en drugsdelicten. Tevens is onderzocht in welke mate risicofactoren voor delinquentie voorkomen in de onderzoeksgroep en welke factoren als risico en welke als bescherming aan delinquentie zijn gerelateerd. Op een systematische wijze wordt beschreven welke verschillen zich daarin voordoen naar sekse, (etnische) herkomst en leeftijd.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Dankwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Delinquentie: prevalentie en frequentie
  4. Aan de delinquentie gerelateerde factoren
  5. Verschillen tussen (niet-)delinquenten
  6. Risico- en beschermende componenten voor delinquentie
  7. Cumulatie van risico en bescherming
  8. Delinquentie en korte termijn risicofactoren
  9. Slot  

Summary
Literatuur
Bijlagen (o.a. tabellen)

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laan, A.M. van der, Blom, M., Verwers, C. (medew.), Essers, A.A.M. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2006
ISBN:
90-5454-771-5
Reeks:
Onderzoek en beleid 245
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005
Onderzoeker(s):
Laan, A.M. van der
Projectnummer:
1137A
Operationele status:
Afgerond