Recidivemeting onder de deelnemers aan de Sociale Vaardigheidstraining voor groepen van het Leger des Heils

Detentie en reclassering / Leger des heils

Recidivemeting onder de deelnemers aan de Sociale Vaardigheidstraining voor groepen van het Leger des Heils

Samenvatting

Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en biedt zicht bieden op de recidive na deelname aan de groepstraining “Sociale Vaardigheden” van het Leger des Heils. Tevens geeft dit onderzoek een indruk van de recidive in deze groep ten opzicht van een vergelijkingsgroep. Verder biedt het onderzoek zicht op de vraag welke achtergrondkenmerken een rol spelen bij het al dan niet vóórkomen van recidive.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Opzet van het onderzoek
  3. Resultaten
  4. Slot  

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laan, A.M. van der, Knaap, L.M. van der, Wartna, B.S.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2005
Reeks:
Cahiers 2005-08
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive onder deelnemers van de groepstraining Sociale Vaardigheden van het Leger des Heils
Projectnummer:
1147C
Operationele status:
Afgerond