Evaluatie opheffing bordeelverbod

Evaluatie opheffing bordeelverbod

Gemeentelijk beleid

Samenvatting

In 2000 is het bordeelverbod opgeheven en vervangen door een vergunningstelsel, met als doelen de regulering van de vrijwillige prostitutie, onvrijwillige prostitutie tegen te gaan en misstanden te bestrijden. De opheffing van het bordeelverbod wordt in drie deelonderzoeken geevalueerd, naar respectievelijk de handhaving, de illegaliteit en de sociale positie van prostituees. Dit deelonderzoek heeft betrekking op de vraag hoe gemeenten hun verantwoordelijkheden vijf jaar na de wetswijziging hebben opgepakt en hoe ze invulling geven aan het gemeentelijk prostitutiebeleid.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusies
English summary and conclusions

  1. Inleiding
  2. Gemeentelijk prostitutiebeleid
  3. Regulering van prostitutie
  4. Samenwerking
  5. Aard en omvang van prostitutie
  6. Vergunningverlening
  7. Naleving en handhaving
  8. Evaluatie wetswijziging

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Flight, S., Hulshof, P., Soomeren, P. van, Soorsma, P.
Organisatie(s):
WODC, DSP-groep
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie opheffing bordeelverbod; deelproject 1
Onderzoeker(s):
Soomeren, P. van
Projectnummer:
1204A
Operationele status:
Afgerond