Verboden bordelen

Verboden bordelen

Evaluatie opheffing bordeelverbod: niet-legale prostitutie

Samenvatting

In 2000 is het bordeelverbod opgeheven en vervangen door een vergunningstelsel, met als doelen de regulering van de vrijwillige prostitutie, onvrijwillige prostitutie tegen te gaan en misstanden te bestrijden. De opheffing van het bordeelverbod wordt in drie deelonderzoeken geëvalueerd, naar respectievelijk de handhaving, de illegaliteit en de sociale positie van prostituees. Dit deelonderzoek heeft betrekking op illegaliteit, onvrijwilligheid en minderjarigheid in de prostitutiebranche.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Definities
  3. Niet-vergunde exploitatie
  4. Niet-legale arbeid
  5. Minderjarigheid
  6. Uitbuiting
  7. Registraties
  8. Conclusies

Bijlagen
Literatuur
Appendix

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Biesma, S., Stoep, R. van der, Naayer, H., Bieleman, B.
Organisatie(s):
WODC, Intraval
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2006
ISBN:
978-90-77115-88-6
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.473

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie opheffing bordeelverbod; deelproject 3
Onderzoeker(s):
Bieleman, B.
Projectnummer:
1204C
Operationele status:
Afgerond