De Stop-reactie

Straffen en maatregelen / Stop-reactie

De Stop-reactie

een planevaluatie

Samenvatting

De Stop-reactie is na een experimentele fase in 2001 landelijk ingevoerd en sinds april 2005 is tevens sprake van een landelijk uniforme werkwijze. Over de effectiviteit van de Stop-reactie na invoering van de uniforme methodiek is niets bekend. Het bepalen van de effectiviteit van een interventie is de derde en laatste stap in de programma-evaluatie keten (Wartna, 2005), en dient voorafgegaan te worden door een planevaluatie en een procesevaluatie. Dit onderzoek bestaat uit een aparte plan- en procesevaluatie. Wat de planevaluatie betreft is het van belang te weten wat de theoretische en - waar mogelijk - empirische onderbouwing van de werkzame mechanismen van de Stop-reactie voor de betreffende doelgroep zijn en in hoeverre hiervoor (internationaal) ondersteuning wordt gevonden. Vervolgens is het van belang te onderzoeken in hoeverre de reactie zoals bedoeld ook in de praktijk wordt toegepast en of de beoogde doelgroep wordt bereikt. Deze zogenoemde procesevaluatie (zie: Cahier 2009-2) is in een apart onderzoek uitgewerkt.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Handboek en literatuur
  3. Interviews met experts
  4. Beantwoording van de onderzoeksvragen
  5. Slot
Summary
Literatuur
Bijlagen
1. Begeleidingscommissie
2. Vragenlijst planevaluatie Stop-reactie
3. Een eerste verkenning van veelbelovende interventies bij twaalfminners

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laan, A.M. van der, Kea, R., Verwers, C., Vervoorn, L. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2009
Reeks:
Cahiers 2009-01
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Planevaluatie van de STOP-reactie
Onderzoeker(s):
Verwers, C.
Projectnummer:
1252A
Operationele status:
Afgerond