Onderlinge agressie en geweld van personeelsleden in een penitentiaire inrichting

Onderlinge agressie en geweld van personeelsleden in een penitentiaire inrichting

Samenvatting

Onderlinge agressie en geweld (OAG) tussen personeel en gedetineerden en gedetineerden onderling is een belangrijk thema. Er is op dit gebied voldoende kennis beschikbaar, weliswaar verbrokkeld. Beleid wordt vooral gevoerd op grond van incidenten en niet (mede) op grond van wetenschappelijk gefundeerde inzichten. Dit onderzoek betreft in eerste instantie een researchsynthese. Het doel van de studie is te komen tot een upgrade van alle feiten, cijfers, lacunes, inzichten en studies op het terrein van agressie in justitiële instellingen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het onderzoek
  3. Voorspellen van onderlinge agressie en geweld én verzuim
  4. Discussie en vervolgonderzoek 

Summary
Literatuur
Bijlage 1 Klankbordgroep
Bijlage 2 Overzicht van groepen, regimes en bijzondere afdelingen
Bijlage 3 Beschrijving van de schalen
Bijlage 4 Psychometrische kwaliteiten van de vragenlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bogaerts, S., Hartogh, V. den, Knaap, L.M. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2008
Reeks:
Cahiers 2008-01
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Agressie tussen personeel en gedetineerden en gedetineerden onderling; research synthese
Projectnummer:
1258A
Operationele status:
Afgerond