Nederlandse verkeersboetes in internationaal perspectief

Strafrecht en strafproces / Geldboetecategorie

Nederlandse verkeersboetes in internationaal perspectief

Verkennend onderzoek in twaalf Europese landen

Samenvatting

Bestuurlijke boetes en strafrechtelijke boetes worden vanuit verschillende rationaliteiten bepaald. Omdat er signalen zijn ontvangen dat het evenwicht tussen strafrechtelijke en bestuurlijke boetetarieven verstoord is, is er behoefte aan een kader voor tarifering van boetes. Om een dergelijk kader te ontwikkelen moet allereerst de omvang van dit probleem in kaart worden gebracht en moeten de eventuele knelpunten worden geanalyseerd. Tevens moet bekend zijn welke criteria betrokkenen hanteren om tot de tarieven te komen. Daarnaast is nagegaan welke boetetarieven gelden bij verkeersovertredingen in Nederland en de andere EU-landen? Hoe verhouden de Nederlandse tarieven zich tot die in andere EU-landen? De volgende EU-landen zijn als vergelijking geselecteerd: Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Portugal, Luxemburg, Polen en Griekenland. Deze onderzoeksresultaten zijn reeds gepubliceerd.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding en onderzoeksopzet
  2. Vergelijking boetesysteem
  3. Vergelijking verkeersboetes
  4. Conclusie
Geraadpleegde literatuur en internetsites
Bijlagen 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hauten, M. van den, Rademaker, J.
Organisatie(s):
WODC, APE
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
APE
Jaar van uitgave:
2005
Type rapport:
Tussenrapport
Signatuur:
Ra 13.279

Bestelinformatie

Adres:
APE Public Economics
Telefoon:
070 3114855
Fax:
070 3114866
E-mailadres:
ape@ape.nl
Website:
www.ape.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkeersboetes onderdeel van tarifering bestuurlijke boetes
Projectnummer:
1295a
Operationele status:
Afgerond