Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006

Civiel recht en civiel proces / Verweer

Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006

Feitenvaststelling in beroep

Samenvatting

Dit betreft een onderzoek in het kader van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het onderwerp Feitenvaststelling maakt deel uit van de evaluatie mede vanuit de overweging dat in de eerste en tweede evaluatie gesignaleerd is dat de bestuursrechter mogelijk weinig gebruik maakt van zijn onderzoeksbevoegdheden. Verder is gebleken dat vooral de feitenvaststelling de partijen in een proces verdeeld houdt. Onderzocht is aan welke normen ten aanzien van de feitenvaststelling de bestuursrechter is gebonden op grond van de Awb en het Europese recht, hoe de bestuursrechter in praktijk de feiten vaststelt en in hoeverre de praktijk van feitenvaststelling in beroepszaken met de normen in overeenstemming is.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Ten geleide
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Deel I: Juridische-normatief onderzoek naar de feitenvaststelling in beroep: 2. De regels van feitenvaststelling onder de Awb
 3. Normatief kader voor de feitenvaststelling
 4. Deel II: Empirisch onderzoek naar de feitenvaststelling in beroep: 4. Inleiding empririsch onderzoek
 5. Beroep en verweer
 6. Vooronderzoek door de rechter
 7. De zitting
 8. Heropening van het onderzoek na de zitting
 9. De uitspraak
 10. Ervaringen in procespartijen
 11. Deel III: Slotbeschouwing en aanbevelingen: 11. Slotbeschouwing en aanbevelingen
Summary
Literatuur
Jurisprudentieregister
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Barkhuysen, T., Damen, L.J.A., Graaf, K.J. de, Marseille, A.T., Ouden, W. den, Schuurmans, Y.E., Tollenaar, A.
Organisatie(s):
WODC, RijksUniversiteit Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Staats en Bestuursrecht
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-5454-768-6
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Derde evaluatie AWB; feitenvaststelling (deelproject 1)
Onderzoeker(s):
Damen, L.J.A.
Projectnummer:
1326A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie