Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006

Wetgeving en beleid / Awb

Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006

De Europese agenda van de Awb

Samenvatting

Het betreft een onderzoek in het kader van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Met de groei van het aantal beleidsterreinen van de Europese Gemeenschap (EG) ontwikkelt ook het Europese (bestuurs)recht zich. Het Europees (bestuurs)recht bestrijkt een breed terrein en betreft de uitvoering van het recht van de EG. Op welke onderdelen sluit de Awb nu of in de (nabije) toekomst niet of onvoldoende aan bij het Europese recht en welke urgentievolgorde kan eventueel in de geïnventariseerde onderdelen worden aangebracht?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De doorwerking van Europees recht
  3. Algemene Europese eisen
  4. Kernbegrippen van de Awb
  5. Bestuurlijke besluitvorming
  6. Subsidies en handhaving
  7. De procedure bij de rechter
  8. Aansprakelijkheid
  9. Definitieve besluiten en bestuursrechtelijke uitspraken
  10. Conclusies en slotbeschouwingen  

Summary
Literatuur
Jurisprudentieregister
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Widdershoven, R.J.G.M., Verhoeven, M.J.M., Prechal, S., Duijkersloot, A.P.W., Gronden, J.W. van de, Hessel, B., Ortlep, R.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Utrecht, Instituut voor Staats- en Bestuursrecht
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-5454-781-5
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Derde evaluatie AWB; europeesrechtelijke agenda voor de AWB (deelproject 3)
Onderzoeker(s):
Widdershoven, R.J.G.M.
Projectnummer:
1326C
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie