Mediation monitor 2007

Mediation monitor 2007

Tussenrapportage

Samenvatting

Het ministerie van Justitie wil via een aantal beleidsmaatregelen de bekendheid met en het gebruik van mediation bevorderen. Daarbij is het van belang een vinger aan de pols te houden of die mediations tot bevredigende resultaten leiden en of de kwaliteit en het aanbod van mediators voldoende is. Tevens wil Justitie zicht houden op de mate waarin gebruik wordt gemaakt van financiële mediationvoorzieningen (de mediationtoevoeging en stimuleringsbijdrage).
Vanaf april 2005 zijn beleidsmaatregelen ingevoerd (mediationvoorziening bij Juridische Loketten en gerechten en financiële voorzieningen) die de bekendheid met en het gebruik van mediation moeten bevorderen. Deze tussenrapportage geeft de stand van zaken weer over de periode april 2005 tot en met december 2006.

Er is ook een Engelse vertaling van dit rapport verschenen: 'Mediation Monitor 2007; interim report' (Cahiers 2007-6a), die te vinden is in het vak Bijlagen (rechtsboven).

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Beheer en financiële voorzieningen
  3. Het Juridisch Loket
  4. De Rechtspraak
  5. Mediation buiten doorwijzingsvoorzieningen
  6. Conclusie    

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Reitsma, J., Tumewu, M., Voert, M. ter
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2007
Reeks:
Cahiers 2007-06

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor mediation 2007
Onderzoeker(s):
Maas, G.C.
Projectnummer:
1330A
Operationele status:
Afgerond