Mediation Monitor 2005-2008

Mediation Monitor 2005-2008

eindrapport

Samenvatting

Het ministerie van Justitie wil via een aantal beleidsmaatregelen de bekendheid met en het gebruik van mediation bevorderen. Daarbij is het van belang een vinger aan de pols te houden of die mediations tot bevredigende resultaten leiden en of de kwaliteit en het aanbod van mediators voldoende is. Tevens wil Justitie zicht houden op de mate waarin gebruik wordt gemaakt van financiële mediationvoorzieningen (de mediationtoevoeging en stimuleringsbijdrage). In deze evaluatie staan de volgende twee onderzoeksvragen centraal: 1. Hoe heeft het gebruik van de financiële en verwijzingsvoorzieningen zich ontwikkeld? 2. Wat zijn de resultaten van de mediations en welke factoren zijn daarop van invloed geweest?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Achtergronden en opzet van de mediation monitor
  3. Ontwikkeling financiële voorzieningen
  4. Het Juridisch Loket
  5. De rechtspraak
  6. Mediations buiten verwijzingsvoorzieningen
  7. Conclusies
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Guiaux, M., Zwenk, F., Tumewu, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2009
Reeks:
Cahiers 2009-09
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor mediation 2009
Onderzoeker(s):
Guiaux, M.
Projectnummer:
1330C
Operationele status:
Afgerond