Malafide activiteiten in de vastgoedsector

Malafide activiteiten in de vastgoedsector

Een exploratief onderzoek naar aard, actoren en aanpak

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend en exploratief onderzoek met als doel een beschrijving te geven van de malafide activiteiten binnen de vastgoedsector in ons land. In onderhavig onderzoek wordt ingegaan op malafide activiteiten binnen de deelsector woningen in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4). Drie onderzoeksvragen staan centraal: Wat is de aard van de malafide activiteiten in de vastgoedsector in de grote gemeenten en welke ontwikkelingen zijn op dit punt te verwachten? Welke actoren en welke samenwerkingsverbanden spelen een rol bij deze activiteiten? Welke mogelijkheden bestaan en ontbreken er voor een betere aanpak van deze malafide praktijken?

Inhoudsopgave

Vooraf
Samenvatting
Summary

  1. Onderzoeksvragen en terreinafbakening
  2. De terreinverkenning in de praktijk
  3. Malafide praktijken met betrekking tot exploitatie getypeerd
  4. Malafide praktijken met betrekking tot speculatie getypeerd
  5. Malafide praktijken beschouwd en verklaard  

Lijst met afkortingen
Geraadpleegde bronnen
Bijlagen
Overzicht van intermezzo's
Overzicht van tabellen en figuren

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ferwerda, H, Staring, R, Vries Robbé, E. de, Bunt, J. van de
Organisatie(s):
WODC, Advies- en Onderzoeksgroep Beke
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Advies- en Onderzoeksgroep Beke
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
9789066658394

Bestelinformatie

Adres:
SWP
Telefoon:
020 3307200
Fax:
020 3308040
E-mailadres:
swp@swpbook.com
Website:
www.swpbook.com

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Malafide activiteiten in de vastgoedsector; fase 1
Projectnummer:
1349A
Operationele status:
Afgerond