Eerste fase evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens

Eerste fase evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens

Literatuuronderzoek en knelpuntenanalyse

Samenvatting

Het doel van de evaluatie is om te beschrijven op of - , en op welke wijze de Wbp bijdraagt aan de beoogde doelstellingen van de wet en welke knelpunten zich in de praktijk voordoen. Vanwege de omvang van het terrein waarop de Wbp van toepassing is, wordt de evaluatie van de Wbp opgesplitst in twee fases. Fase 1 dient om bouwstenen aan te dragen voor de nadere invulling van de tweede fase van het evaluatieonderzoek. Allereerst is geïnventariseerd wat de doelstellingen waren bij de invoering van de Wbp. Daarnaast is - voorzover deze doelstellingen samenhangen met de implementatie van de privacy-richtlijn 95/46/EG - nagegaan wat de bedoelingen van de gemeenschapswetgever daarbij waren (doelstellingeninventarisatie). Vervolgens is onderzocht welke knelpunten er in de literatuur en rechtspraak zijn gesignaleerd bij de uitvoering en toepassing van de wet (knelpuntenanalyse).

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Doelstellingen van de privacy-richtlijn
  3. Doelstellingen van de Wbp
  4. Algemene knelpunten
  5. Private sector
  6. Publieke sector
  7. Semi-publieke sector
  8. Resultaten en vraagarticulatie 

Literatuur
Rechtspraak
Artikel 29 werkgroep
Nationale Ombudsman
Publicaties Cbp (incl. Registratiekamer)
Kamerstukken
Jaarverslagen FG
Bijlagen
- A. Bij het onderzoek betrokken personen
- B. Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zwenne, G.-J., Duthler, A.-W., Groothuis, M., Kielman, H., Koelewijn, W., Mommers, L.
Organisatie(s):
WODC, eLaw@Leiden, Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
eLaw@Leiden, Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij
Jaar van uitgave:
2007
Signatuur:
Ra 13.485

Bestelinformatie

Adres:
eLaw@Leiden, Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - 1e fase; 1e fase
Onderzoeker(s):
Zwenne, G.-J., e.a.
Projectnummer:
1382A
Operationele status:
Afgerond