High-tech crime, soorten criminaliteit en hun daders

High-tech crime, soorten criminaliteit en hun daders

Een literatuurinventarisatie

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van een verkennend en inventariserend literatuuronderzoek over de verschillende verschijningsvormen, daders en georganiseerde netwerken van high-tech crime. Daarnaast zijn de lacunes in de literatuur in kennis over daders en de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van high-tech crime geïnventariseerd. 

Inhoudsopgave

Voorwoord
Dankwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. High-tech crime nader beschouwd
  3. Kenmerken van daders
  4. Georganiseerde high-tech crime
  5. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen
1. Begeleidingscommissie
2. Begrippenlijst
3. De aanpak van high-tech crime
4. Vormen van radicalisme
5. Terrorisme en internet
6. Daderkenmerken high-tech crime
7. Voorbeeld van een profiel

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hulst, R.C. van der, Neve, R.J.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2008
ISBN:
978-90-5454-998-7
Reeks:
Onderzoek en beleid 264
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.607

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
High-tech crime; inventarisatie van literatuur
Onderzoeker(s):
Hulst, R.C. van der
Projectnummer:
1477A
Operationele status:
Afgerond