Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren

Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren

Samenvatting

Dit rapport gaat over theorieën die ten grondslag liggen aan effectieve interventies, over mechanismen die zorgen dat interventies werken in het tegengaan van criminaliteit (en het voorkomen van recidive) en over contexten waarbinnen mechanismen al dan niet werkzaam zijn. Nederlandse jongeren van Marokkaanse herkomst zijn, naast onder meer jongeren van Antilliaanse herkomst, relatief sterk vertegenwoordigd in de criminaliteitcijfers. Vaak wordt er gewezen op kenmerken als sociaal-economische achterstand van een deel van de populatie of op culturele factoren die samenhangen met dit probleem. Dat er sprake is van samenhang tussen criminaliteit en bovengenoemde kenmerken zegt echter nog niet veel over een causale relatie tussen beide. Of door het beïnvloeden van deze factoren de criminaliteit daalt, is ook niet a-priori evident. Een bredere kennis over oorzaken van criminaliteit is kortom noodzakelijk. Dit rapport beoogt daar aan bij te dragen.
Als aanvulling op dit rapport zijn in een afzonderlijk supplement de specifieke achtergronden van marginalisering van Antillianen belicht (zie link bij: Meer infomatie).

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Verklaringen van crimineel gedrag en de opbouw van dit rapport
  • Deel I Grenzen stellen - G. Vervaeke en E. De Caluwé
  • Deel II Risicoreductie - M. Dkovic en J.J. Asscher
  • Deel IIIA Gewetensvorming, jeugdcriminaliteit en etniciteit - een onderzoekssynthese - C. de Ruiter en K. van Oorschouw
  • Deel IIIB Sociale binding, jeugdcriminaliteit en etniciteit - een onderzoekssynthese - C. de Ruiter en S. Hillege
  • Deel IV Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van jongens van Marokkaanse afkomst - T. Pels
  • Deel V De rationele keuzetheorie en het kennisfundament - F. Willemsen
Tenslotte

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Brons, D. (red.), Hilhorst, N. (red.), Willemsen, F. (red.)
Organisatie(s):
WODC, DSP-groep BV.
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2008
Reeks:
Cahiers 2008-04
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Coördinatie Kennisfundament aanpak allochtone jongeren
Projectnummer:
1520A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie