Transnationale samenwerking van toezichthouders

Transnationale samenwerking van toezichthouders

een quick scan

Samenvatting

De centrale probleemstelling van dit onderzoek is: Hoe hebben andere EU-landen de transnationale bestuurlijke samenwerking van toezichthouders formeel en praktisch geregeld en welke onderdelen daarvan zijn geschikt voor toepassing in Nederland?
Dit is de eerste fase van het onderzoek in de vorm van een quick scan van de status van transnationale samenwerking in de EU-lidstaten. Daarbij is in het bijzonder gekeken naar de Europese en nationale regelgeving over transnationale samenwerking.

Inhoudsopgave

  • Inleiding
  • Resultatenoverzicht quick scan
  • Transnationale samenwerking in Europa en Nederland
  • Transnationale samenwerking in de lidstaten van de EU

Bijlagen
A. Contactpersonen
B. Vragenlijsten
C. Meegezonden EU-regelgeving
D. Relevante regelgeving van de onderzocht lidstaten 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jansen, O.J.D.M.L., Boswijk, P.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Utrecht
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht, Staats en bestuursrecht
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit van Utrecht - Departement Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)
Telefoon:
030 253 70 40
Website:
www.uu.nl/rebo

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Quick scan Bestuurlijke samenwerking van toezichthouders
Projectnummer:
1532A
Operationele status:
Afgerond