Herhaald slachtofferschap

Criminologie en victimologie / Meervoudig slachtofferschap

Herhaald slachtofferschap

Evaluatie van het project Herhaald slachtofferschap

Samenvatting

Dit is een evaluatie van het project “Herhaald Slachtofferschap” onder leiding van Slachtofferhulp Nederland in de regio Limburg van 2004 tot en met 2007. De centrale vraag was: In hoeverre is het Limburgse project Herhaald slachtofferschap op de aspecten plan, proces en eerste resultaten veelbelovend te noemen in termen van toekomstige preventie van herhaald slachtofferschap van de delicten waarop het zich richt?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Planevaluatie
  3. Procesevaluatie
  4. Outputevaluatie
  5. Conclusies

Summary
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bruinsma, M.Y., Haaf, J. van, Muijnck, J.A. de, Kunst, M.
Organisatie(s):
WODC, UvT - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Intervict
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Intervict, Universiteit van Tilburg
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intervict (International Victimology Institute Tilburg)
Telefoon:
013 4663526
E-mailadres:
intervict@tilburguniversity.edu
Website:
www.tilburguniversity.edu/intervict

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie project herhaald slachtofferschap
Projectnummer:
1552A
Operationele status:
Afgerond