Expertmeeting TBS meerjarenprogrammering onderzoek

Wetgeving en beleid / Onderzoeksbeleid

Expertmeeting TBS meerjarenprogrammering onderzoek

Samenvatting

Naar aanleiding van de Commissie Visser (parlementaire onderzoek TBS) en het kabinetsstandpunt valt te lezen dat de nadruk van het TBS onderzoeksprogramma (punt 14 in het plan van aanpak) zou moeten komen te liggen op effectiviteitonderzoek naar behandeling en naar dieperliggende factoren die risico verklaren. Daartoe dient een meerjarenonderzoeksprogramma te worden opgesteld. Onder andere door middel van het houden van expertmeetings wordt input voor dit onderzoeksprogramma verzameld. Het WODC coordineert het meerjarenonderzoeksprogramma.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Expertmeeting TBS meerjarenprogrammering onderzoek
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
1563A
Operationele status:
Afgerond