Daders van huiselijk geweld

Daders van huiselijk geweld

Samenvatting

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, worden drie studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek, dat door het WODC wordt uitgevoerd, heeft tot doel:

 • Inzicht krijgen in achtergrondkenmerken en problematiek van daders van huiselijk geweld;
 • Inzicht bieden in het hulpzoekgedrag van daders en zo mogelijk in de achtergronden van het huiselijk geweld;
 • Bepalen in hoeverre daders van huiselijk geweld opnieuw met justitie in aanraking komen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Daders van huiselijk geweld - theoretische beschouwingen over achtergrondfactoren
 3. Methoden van onderzoek onder daders van huiselijk geweld in de algemene bevolking
 4. Daders van huiselijk geweld - resultaten van de screeninglijst en de dadervragenlijst
 5. Achtergronden, omstandigheden en gevolgen van huiselijk geweld
 6. Methoden van onderzoek onder daders van huiselijk geweld in een onderzoeksgroep uit de reclasseringspopulatie
 7. Kenmerken van daders van huiselijk geweld in een reclasseringspopulatie
 8. Justitiecontacten onder daders van huiselijk geweld in de reclasseringspopulatie
 9. Conclusies en slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Knaap, L.M. van der, Idrissi, F. el, Bogaerts, S.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-908974-358-9
Reeks:
Onderzoek en beleid 287
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kenmerken van daders van huiselijk geweld deelproject 3; landelijk onderzoek naar de aard en omvang van huiselijk geweld deelproject 3
Onderzoeker(s):
Idrissi, F. el
Projectnummer:
1573C
Operationele status:
Afgerond