Een slimme gok?

Criminaliteit en delicten / Kansspeldelict

Een slimme gok?

Onderzoek naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van illegale kansspelen in Nederland vast te stellen

Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per type kansspel de aard en omvang van illegale kansspelen betrouwbaar vast te stellen en of deze methoden in de praktijk haalbaar zijn, en zo ja, wat (per type kansspel) de beste methode is om de aard en omvang van illegale kansspelen vast te stellen, met de bijbehorende onderzoeksopzet en benodigde expertise. Het onderzoek betreft de volgende typen illegale kansspelen: poker (niet via internet), commerciële bingo’s (idem), lotto en toto (idem), gokzuilen en alle illegale kansspelen via internet.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Gegevens over illegale kansspelen uit onderzoeken en registratiesystemen
  3. Beschikbare informatiebronnen lang niet altijd bruikbaar
  4. Nieuw onderzoek is nodig om aard en omvang van de verschillende kansspelen te bepalen
  5. Vervolgonderzoek en secundaire analyses geven inzicht in aard en omvang
  6. Stel prioriteiten in onderzoeken
Bijlagen:
A. Onderzoeken
B. Registraties en overige gegevensbronnen
C. Onderzoekmethoden voor illegale kansspelen
D. Juridisch kader Wet op de kansspelen
E. Literatuurlijst
F. Begeleidingscommissie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wilkinson, C., Vunderink, L., Heijden, P.G.M. van der
Organisatie(s):
Significant, WODC
Plaats uitgave:
Barneveld
Uitgever:
Significant
Jaar van uitgave:
2008
Signatuur:
Ra 13.584

Bestelinformatie

Adres:
Significant APE
 
Parijsboulevard 209d
 
3541 CS Utrecht
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
https://ape.significant-groep.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aard en omvang illegale kansspelen in Nederland (inventarisatiefase)
Projectnummer:
1575A
Operationele status:
Afgerond