Ervaringen met bezwaar

Ervaringen met bezwaar

onderzoek naar de ervaringen van burgers met de bezwaarschriftenprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht

Samenvatting

Dit rapport brengt verslag uit van een onderzoek naar de ervaringen van burgers met de bezwaarschriftenprocedure zoals geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het onderzoek is gesplitst in twee deelonderzoeken. Als eerste deel is een voornamelijk kwantitatief onderzoek verricht naar de ervaringen van burgers voor en tijdens bezwaarschriftenprocedures en de factoren die hierop van invloed zijn. Voor een dieper inzicht in de onderliggende mechanismen is een beknopt kwalitatief deelonderzoek verricht. Dit deelonderzoek beoogt vanuit een integraal perspectief een dieper inzicht te geven in de verwachtingen en doelstellingen van bezwaarden en hun ervaringen en handelswijzen voor, tijdens en na de bezwaarschriftenprocedure.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

 1. Inleiding en probleemstelling
 2. Uitwerking probleemstelling
 3. Opzet en verloop van het kwantitatieve deelonderzoek
 4. Waarom maken personen en bedrijven wel of geen bezwaar?
 5. Wat zijn de ervaringen tijdens en na de procedure?
 6. Waardering vooraf en achteraf, door dezelfde respondenten
 7. Verdieping van de resultaten: aanvullende analyse
 8. Aanvullende opmerkingen van bezwaarmakers
 9. Samenvatting en conclusies naar aanleiding van het eerste deelonderzoek
 10. Methodische verantwoording bij de kwalitatieve deelstudie
 11. Uitkomsten
 12. Intermezzo: gegevens over de informatieverstrekking door de bestuursorganen
 13. Beschouwing naar aanleiding van de bevindingen
 14. Verhouding van de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek tot die van het kwantitatieve deelonderzoek
 15. Hoe verder?
 16. Samenvatting
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Waard, B.W.N. de (red.), Bolt, K.F., Merkx, C.J.A.M., Muijnck, J.A. de, Oude Vrielink, M.J., Rutten-van Deurzen, W.M.C.J. (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit van Tilburg - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-8974-418-0
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Burger en AWB bezwaarschriften in de praktijk kwantitatief deel
Projectnummer:
1652A
Operationele status:
Afgerond