Onder controle?

Criminologie en victimologie / Verslaafden

Onder controle?

Een procesevaluatie van de gedragsinterventie 'Korte Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen'

Samenvatting

De Korte Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen is een gedragsinterventie gericht op het terugdringen van recidive. Deze training wordt uitgevoerd door de instellingen van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG). Deze gedragsinterventie is in 2009 erkend door de Erkenningscommissie¬†Gedragsinterventies Justitie. Dit betekent dat de training aan alle kwaliteitscriteria voldoet die door het ministerie van Justitie zijn opgesteld. Om de erkende status te behouden dient de gedragsinterventie ge√ęvalueerd te worden. In deze procesevaluatie zijn gegevens over de uitgevoerde Korte Leefstijlstrainingen, de deelnemers en de trainers verzameld en geanalyseerd. Aan de hand van de bevindingen is nagegaan of de Korte Leefstijltraining wordt uitgevoerd zoals beschreven in de door de Erkenningscommissie goedgekeurde programmahandleiding.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Het kader voor de Korte Leefstijltraining
  3. De Korte Leefstijltraining in cijfers
  4. De deelnemers
  5. De trainers en de training
  6. Proces en randvoorwaarden
  7. Conclusie en lessen
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schoenmakers, Y., Leiden, I. van, Bremmers, B., Ferwerda, H.
Organisatie(s):
Bureau Beke , WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2012
ISBN:
978-90-75116-75-5
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie van de korte leefstijltraining; tbv criterium 10 erkenningscommissie gedragsinterventies
Projectnummer:
1776A
Operationele status:
Afgerond