De leefstijltraining in woord en daad

De leefstijltraining in woord en daad

Programma-integriteit van de uitvoering van de Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen

Samenvatting

De Leefstijltraining voor justitiabelen betreft een cognitief-gedragsmatige aanpak van verslaving, gebaseerd op het terugvalpreventiemodel van Marlatt et al. (Relapse Prevention, 1985, 2002). In het programma staan het delictscenario en de rol van het middelengebruik centraal. De Leefstijltraining is in juni 2009 volledig erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.
Deze procesevaluatie is uitgevoerd om te bepalen of de Leefstijltraining voor justitiabelen wordt uitgevoerd zoals beschreven in de handleidingen. Nagegaan is wat achterliggende oorzaken zijn van eventuele problemen in de uitvoering. De volgende aspecten kwamen aan bod: Selectie en uitval van deelnemers, Programma-integriteit van de uitvoering, motivatie van betrokkeen, en contextuele factoren.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
English summary

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Het kader voor de Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen
  4. Resultaten: selectie van deelnemers, kenmerken en uitval
  5. Resultaten: programma-integriteit van de trainingen
  6. Resultaten: motivatie van deelnemers en professionals
  7. Resultaten: contextuele factoren
  8. Conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Barendregt, C., Wits, E., Wall, L. van der (medew.), Gelder, N. van (medew.), Scholten, E. (medew.)
Organisatie(s):
IVO Instituut voor onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
IVO (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving)
Telefoon:
010 4253366
E-mailadres:
Secretariaat@ivo.nl
Website:
www.ivo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie van de leefstijltraining; tbv criterium 10 erkenningscommissie gedragsinterventies
Projectnummer:
1792A
Operationele status:
Afgerond