Eerste meting slachtoffermonitor: ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning

Eerste meting slachtoffermonitor: ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning

Deel 2: Openbaar Ministerie, Rechtspraak & Slachtofferhulp Nederland

Samenvatting

In dit wordt verslag gedaan van de ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning, verleend door het Openbaar Ministerie (OM), de Rechtspraak en Slachtofferhulp Nederland. De Rechtspraak is in het onderzoek betrokken omdat ook respectvolle omgang van slachtoffers en diens rechten tijdens de rechtszitting een belangrijke plek hebben gekregen in de justitiële slachtofferondersteuning. Ervaringen met betrekking tot justitiële slachtofferondersteuning door de politie zijn in een afzonderlijk deelrapport gepresenteerd (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Ervaringen van slachtoffers
  3. Ervaringen naar persoonskenmerken
  4. Ervaringen naar zaakskenmerken
  5. Conclusie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Timmermans, M., Tillaart, J. van den, Homburg, G.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, Ipsos Synovate, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Slachtoffermonitor 2011 OM
Projectnummer:
1833C
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie