Een methode voor het verklaren en voorspellen van trends

Een methode voor het verklaren en voorspellen van trends

Samenvatting

Al meer dan een decennium worden jaarlijks ramingen gemaakt van de capaciteitsbehoefte van verschillende delen van de jusitiële ketens. Betrouwbare ramingen van de capaciteitsbehoefte zijn van belang ter onderbouwing van de justitiebegroting. Sinds de begroting van 2004 worden deze ramingen gemaakt met het zogeheten Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). In dit rapport wordt de methode onderbouwd en geformaliseerd waarmee justitiële capaciteitsramingen als deze kunnen worden getoets en indien nodig kunnen worden verbeterd. Deze methode vormt een centraal onderdeel van een breder Trendwatch-instrument dat met dit oogmerk is ontwikkeld (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Begrippenlijst
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Conceptuele uitgangspunten
  3. Redeneren over trends
  4. Argumentatievisualisatie
  5. Aandachtspunten voor de toekomst
Summary
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Braak, S.W. van den, Sonnenschein, A., Moolenaar, D.E.G., Smit, P.R.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Cahiers 2011-05
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Een methode voor het verklaren en voorspellen van trends; trendwatching PMJ 2009
Projectnummer:
1895C
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie