Beperkt en gevangen?

Beperkt en gevangen?

De haalbaarheid van prevalentieonderzoek naar verstandelijke beperking in detentie

Samenvatting

Zowel in de politiek als bij de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) bestaat al lang de wens tot het ontwikkelen van beleid en het programmeren van onderzoek ten aanzien van licht verstandelijk beperkte (LVB) gedetineerden. In deze rapportage wordt verkend wat de knelpunten en oplossingsrichtingen zijn bij het opzetten van studie naar de prevalentie van LVB onder gedetineerden. Knelpunten en oplossingen zijn gevonden via bestudering van literatuur (o.a. buitenlandse studies) en het raadplegen van experts.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Achtergrond en relevantie van de studie
  2. Nederlands prevalentieonderzoek naar LVB in detentie
  3. Buitenlands prevalentieonderzoek naar LVB in detentie
  4. Vaststellen van LVB in detentie
  5. Slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kaal, H.L.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Cahiers 2010-11
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Haalbaarheidsstudie Inventarisatie aard en omvang (licht) verstandelijk gehandicapten in het gevangeniswezen; haalbaarheidsstudie
Projectnummer:
1934A
Operationele status:
Afgerond