Huiselijk geweldplegers in een poliklinische forensisch psychiatrische setting

Huiselijk geweldplegers in een poliklinische forensisch psychiatrische setting

delictinformatie en persoonlijkheidspathologie

Samenvatting

Dit is een vervolgonderzoek op het landelijk onderzoek huiselijk geweld in 2010 (zie: Meer informatie) om nog openstaande vragen te beantwoorden. Dit zijn de onderzoeksvragen die in deze deelrapportage beantwoord worden:

  1. Wat is het delictverleden van huiselijk geweldplegers? Is er sprake van herhaald huiselijke geweld? Zijn plegers van huiselijk geweld en partnergeweld specialisten of generalisten?
  2. Kan het daderprofiel op basis van beschikbare data verder worden aangescherpt en wat is bekend over de psychopathologie van de huiselijk geweldpleger (huiselijk geweld en partnergeweld)?
  3. Zijn er verschillen op diverse factoren tussen huiselijk geweldplegers en niet-huiselijk geweldplegers?
De andere deelrapportages zijn te vinden bij: Meer informatie. 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bogaerts, S., Henrichs, J., Klerx-van Mierlo, F.
Organisatie(s):
Intervict - Universiteit Tilburg, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Intervict
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
1941a
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie