Tussenrapportage evaluatieonderzoek procesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet - artikel 1.6 lid 4 Chw en artikel 1.9 Chw

Tussenrapportage evaluatieonderzoek procesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet - artikel 1.6 lid 4 Chw en artikel 1.9 Chw

Samenvatting

Dit is een tussenrapportage in het kader van het evaluatieonderzoek, ten behoeve van de besluitvorming over het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (Chw). Dit evaluatieonderzoek richt zich op de volgende twee bepalingen van de Crisis- en herstelwet: art. 1.6 lid 4 (uitspraak binnen 6 maanden) en art. 1.9 (relativiteitseis).

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Aanleiding
  2. Vraagstelling
  3. Juridisch kader
  4. Het voor deze tussenrapportage verrichte onderzoek
  5. Onderzoeksbevindingen I: uitspraak binnen 6 maanden (art. 1.6 lid 4 Chw)
  6. Onderzoeksbevindingen II: relativiteitseis (art. 1.9 Chw)
  7. Onderzoeksbevindingen III: de interviews
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Marseille, A.T., Graaf, K.J. de, Jansen, F.J., Sibma, A. (medew.), Batting, M. (medew.), Blanken, G.M. (medew.)
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Tussenrapportage zesmaandstermijn en relativiteitseis hoofdstuk I Crisis- en herstelwet
Projectnummer:
2010A
Operationele status:
Afgerond