Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops

Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops

Evaluatie van de implementatie en de uitkomsten in de periode mei-november 2012 - tussenrapportage

Samenvatting

In de ‘Drugsbrief’ van mei 2011 wordt het voornemen geformuleerd om de coffeeshops om te vormen tot besloten clubs die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn. Dit voornemen is in oktober en december 2011 nader uitgewerkt. Per 1 januari 2012 zijn de gedoogcriteria in de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie aangepast. Aan de criteria waaraan coffeeshops zich reeds moesten houden zijn toegevoegd het besloten-club criterium (B-criterium) en het ingezetenencriterium (I-criterium). De invoering van de nieuwe maatregelen is gefaseerd geschied.
Van dit evaluatieonderzoek wordt hier tussentijds verslag gedaan. Het gaat om een tussenrapportage over de periode van mei tot november 2012, toen het B-criterium en het I-criterium in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland gehandhaafd werden en in de overige provincies nog niet. Onderzocht is of de processen zijn verlopen zoals vooraf werd beoogd, of de beoogde uitkomsten zijn bereikt en in hoeverre het negatieve neveneffecten van de opkomst van een illegale markt, waarop geanticipeerd werd, zich heeft voorgedaan. De 'interventielogica' van de B- en I-criteria vormde het kader voor de evaluatie. Deze logica is door de onderzoekers gereconstrueerd aan de hand van beleidsdocumenten en daarna gescheckt in interview met betrokken actoren.

Inhoudsopgave

Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Coffeeshops: ontstaan en beleid
  4. De situatie rond coffeeshops tijdens de aanloop naar de B-en I-criteria
  5. Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium uiteengerafeld: de interventielogica achter de criteria
  6. De problematiek volgens de betrokken actoren
  7. De implementatie van de B- en I-criteria volgens de betrokken actoren: resultaten van een procesevaluatie
  8. Omwonenden van coffeeshops
  9. Coffeeshopbezoek
  10. De illegale gebruikersmarkt van cannabis
Summary and conclusions
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ooyen-Houben, M.M.J. van, Bieleman, B., Korf, D.J., Benschop, A. (medew.), Giessen, M. van der (medew.), Nijkamp, R. (medwew.), Snippe, J.M. (medew.), Wouters, M. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Intraval, Universiteit van Amsterdam - Bonger Instituut voor Criminologie
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Cahiers 2013-02
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Coffeeshops in Nederland: Overkoepelend rapport tussenrapportage
Projectnummer:
2021E
Operationele status:
Afgerond