Coffeeshops, toeristen en lokale markt

Criminaliteit en delicten / Drugtoerisme

Coffeeshops, toeristen en lokale markt

Evaluatie van het Besloten club- en Ingezetenencriterium voor coffeeshops

Samenvatting

Het voorliggende rapport is het eindrapport van het evaluatieonderzoek van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops in Nederland. In 2013 is een tussenrapport uitgebracht over de implementatie en uitkomsten in de periode mei-november 2012 (Van Ooyen, Bieleman & Korf, 2013). Dit eindrapport beschrijft de ontwikkelingen tot eind 2013.
Het Besloten clubcriterium – ook de ‘wietpas’ genoemd – hield in dat de coffeeshops uitsluitend toegang mochten verlenen en mochten verkopen aan leden. Coffeeshops moesten een controleerbare ledenlijst aanleggen. De ‘wietpas’ ofwel het Besloten clubcriterium is op 19 november 2012 vervallen en per 1 januari 2013 uit de Aanwijzing Opiumwet verwijderd.
Het Ingezetenencriterium is gehandhaafd en houdt in dat coffeeshops alleen aan ingezetenen van Nederland toe-gang mogen verlenen en mogen verkopen. Een ingezetene is een persoon die zijn (woon)adres heeft in een gemeente van Nederland. De coffeeshophouder dient vast te stellen dat degene die hij toegang verleent tot de coffeeshop en degene aan wie hij verkoopt, ingezetene is van Nederland.

Inhoudsopgave

Samenvatting en conclusie

  1. Achtergrond en doel van het onderzoek
  2. Methoden van onderzoek
  3. Eerdere interventies in het coffeeshopaanbod
  4. De implementatie van het Ingezetenencriterium volgens de betrokken actoren
  5. Ervaringen van omwonenden
  6. Coffeeshopbezoek
  7. De illegale gebruikersmarkt

Summary and conclusions
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ooyen-Houben, M. van, Bieleman, B., Korf, D., Giessen, M. van der (medew.), Mennes, R. (medew.), Nijkamp, R. (medew.), Snippe, J.M. (medew.), Benschop, A. (medew.), Nabben, T. (medew.), Wouters, M. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Intraval, Universiteit van Amsterdam - Bonger Instituut voor Criminologie
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-12
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Coffeeshops, toeristen en lokale markt Evaluatie van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops
Projectnummer:
2021G
Operationele status:
Afgerond