Cry Wolf

Veiligheid en preventie / Alarmmelding

Cry Wolf

een fenomeenonderzoek

Samenvatting

Het Cry Wolf-effect is het effect dat optreedt wanneer regelmatig waarschuwingen voor een potentiële gebeurtenis worden gegeven, waarbij de daadwerkelijke gebeurtenis (meestal) uitblijft, waardoor het publiek het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het waarschuwingssysteem afneemt en de waarschuwing op zichzelf door het publiek geneutraliseerd wordt tot een punt waarop de waarschuwingen niet meer leiden tot de gewenste hangelingen bij het publiek.
In deze verkenning wordt ingegaan op de kenmerken en achtergronden van waarschuwingen, alarm(isme), risicoperceptie en vals alarm en de wijze waarop mensen hiermee omgaan.
Er is ook onderzoek gedaan naar het Copycat-effect (zie bij: meer informatie)

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het fenomeen Cry Wolf
  3. Analyse casuïstiek Cry Wolf
  4. Communicatie
Bijlage A: Literatuuroverzicht Cry Wolf

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bos, J.G.H., Es, A.M.D. van, Vasterman, P.
Organisatie(s):
COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Universiteit van Amsterdam, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
COT
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement
Telefoon:
070-3122020
E-mailadres:
cot@cot.nl
Website:
www.cot.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Copycat en Cry Wolf
Projectnummer:
2056a
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie