Fatale woningbranden 2003, 2008, 2009 en 2010

Fatale woningbranden 2003, 2008, 2009 en 2010

een vergelijking

Samenvatting

Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC).
Om gericht en effectief brandveiligheidsbeleid te kunnen voeren en waar nodig te verbeteren, is inzicht in oorzaken, omstandigheden en het verloop van (fatale) woningbranden onontbeerlijk. Om een representatief beeld van kritische factoren bij fatale woningbranden te verkrijgen en eventuele trends te kunnen benoemen, is het noodzakelijk om gedurende een periode van meerdere jaren onderzoek te verrichten onder dezelfde onderzoekscondities.
Dit onderzoek betreft een onderzoek naar de fatale woningbranden in 2010 en een vergelijking met resultaten van de eerder door het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) verrichte onderzoeken naar fatale woningbranden in 2003, 2008 en 2009.
Er is ook een afzonderlijke rapportage over Fatale woningbranden 2010 samengesteld (zie bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Vergelijking van gegevens 2010, 2009, 2008 en 2003
  4. Conclusies
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Groenewegen, K., Kobes, M., Vos, W.
Organisatie(s):
Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV)
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Nederlands Instituut Fysieke veiligheid (NIFV)
Telefoon:
026-3552400
Fax:
026-3515051
E-mailadres:
info@nifv.nl
Website:
www.nifv.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vergelijking fatale woningbranden 2003-2010
Projectnummer:
2065A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie