Veelplegers: specialisten of niet?

Veelplegers: specialisten of niet?

Samenvatting

Deze factsheet is een beknopte weergave van het uitgebreidere onderzoek naar specialisatie onder veelplegers (zie link bij: Meer informatie). De centrale vraag is: In hoeverre specialiseren zeer actieve veelplegers zich in hun criminele carrière in misdrijftypen, zijn daarin patronen te ontdekken en zijn er subtypen veelplegers te ontdekken in deze criminele-carrièrepatronen?

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tollenaar, N., Laan, A.M. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Fact sheets 2013-01
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Veelplegersmonitor 2011 FS
Projectnummer:
2088E
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie