Personeel in de vreemdelingenbewaring

Personeel in de vreemdelingenbewaring

de arbeidssituatie, agressie en geweld

Samenvatting

Dit rapport biedt een verdieping in de arbeidssituatie van medewerkers bij de sector Directie Bijzondere Voorzieningen (DBV) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Begin 2012 is onderzoek gedaan naar de medewerkerstevredenheid. Dit is gedaan met behulp van het meetinstrument Internetspiegel. In 2007 werd eveneens een Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) verricht. Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe medewerkers denken over belangrijke aspecten van hun werk en welke knelpunten zij daarin ervaren. Specifieke vragen zijn gesteld over veiligheid en agressie en geweld door vreemdelingen en collega's.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methoden van onderzoek
  3. Cijfermatig inzicht in ongewenste omgangsvormen
  4. Beschrijving van ongewenste omgangsvormen en preventiemogelijkheden
  5. Historische vergelijking MTO-resultaten DBV
  6. Verschillen in achtergrondkenmerken
  7. Analyses op kenmerken van de verblijfsafdeling
  8. Slot
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Broek, T.C. van der, Molleman, T.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2012
Reeks:
Cahiers 2012-07
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Personeel in de vreemdelingenbewaring: de arbeidssituatie, agressie en geweld in 2012
Projectnummer:
2099C
Operationele status:
Afgerond