Personeel in justitiële jeugdinstellingen en jeugdzorgplusinstellingen

Strafrecht en strafproces / Gesloten jeugdzorg

Personeel in justitiële jeugdinstellingen en jeugdzorgplusinstellingen

een verdieping van ongewenste omgangsvormen en de arbeidssituatie in 2012

Samenvatting

De onderzoeksvraag die in deze rapportage is beantwoord luidt: Wat is de stand van zakenĀ  met betrekking tot de medewerkertevredenheid binnen de jeugdinstellingen en welke verschillen zijn er ten aanzien van personele en afdelingsspecifieke achtergrondkenmerken?

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methoden van onderzoek
  3. Vergelijking MTO-resultaten van Jeugdinstellingen in 2007 en 2012
  4. Verschillen in achtergrond- en afdelingsspecifieke kenmerken
  5. Beschrijving van ongewenste omgangsvormen en preventiemogelijkheden
  6. Slot
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Broek, T.C. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2012
Reeks:
Cahiers 2012-12
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verdiepingstudie Jeugd
Projectnummer:
2099F
Operationele status:
Afgerond