Effectstudie Tools4U

Effectstudie Tools4U

Effecten op cognitieve en sociale vaardigheden

Samenvatting

Tools4U is een gedragsinterventie die in het kader van een extramurale leerstraf kan worden ingezet. Deze gedragsinterventie is bedoeld voor de doelgroep jongeren (12-17 jaar oud), die één of meerdere delicten hebben gepleegd. De training van cognitieve en sociale vaardigheden is in oktober 2007 volledig erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Dit betekent dat het programma aan alle kwaliteitscriteria voldoet die door het ministerie van Justitie zijn opgesteld. De status 'erkend' is geldig voor een periode van vijf jaar, dus tot oktober 2012. In de tussenliggende periode van vijf jaar dient er wel een proces- en effectevaluatie plaats te vinden.
De procesevaluatie van Tools4U die aanving in 2009 is afgerond in 2011 (zie link bij: Meer informatie).
De doeltreffendheidstudie is inmiddels ook afgerond in 2012 (zie link bij: Meer informatie).
Dit onderzoek betreft de derde beoordeling van de Erkenningscommissie, namelijk de ex-postbeoordeling, waarvoor de effectiviteit van Tools4U aangetoond moet worden. In dit eerste deelonderzoek wordt de effectiviteit van Tools4U op cognitieve en sociale vaardigheden, gemeten na afloop van de interventie. De (lange termijn) effecten op recidive zullen in een volgend rapport beschreven worden.

Inhoudsopgave

Abstract
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Deelnemers aan het onderzoek
  4. Effectiviteit van Tools4U op cognitieve en sociale vaardigheden
  5. Conclusie en discussie

Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Stouwe, T. van der , Asscher, J.J., Stams, G.J.J.M., Laan, P.H. van der
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Vakgroep Forensische Orthopedagogiek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - Vakgroep Forensische Orthopedagogiek
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit van Amsterdam - Faculteit Pedagogische wetenschappen

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectstudie Tools4U; tbv criterium 10 erkenningscommissie gedragsinterventies
Projectnummer:
2248A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie