Kattenkwaad, of misdaad in het verschiet?

Civiel recht en civiel proces / Bjz

Kattenkwaad, of misdaad in het verschiet?

Een evaluatie van het werkproces 'Vroegsignaleren & doorverwijzen 12-min delictplegers'

Samenvatting

De politie komt in de praktijk ook kinderen, jonger dan 12 jaar, tegen die delicten plegen (verder te noemen 12-min delictplegers). Het beleid m.b.t. 12-min delictplegers van zowel het Kabinet Balkenende II als het huidige Kabinet heeft inmiddels geleid tot verschillende (verbeter)acties. Eén daarvan betreft het feit dat 12-min delictplegers vanaf 1 januari 2010 verplicht moeten worden doorgestuurd naar Bureau Jeugdzorg, zodat passende hulp kan worden ingezet. Hiertoe is het werkproces ‘vroegsignaleren en doorverwijzen’ voor zorgjongeren zodanig aangepast, dat deze ook van toepassing is op 12-min delictplegers.
De probleemstelling in dit onderzoek is als volgt:
Op welke wijze wordt het werkproces 'Vroegsignaleren & doorverwijzen 12-min delictplegers' uitgevoerd? En, in hoeverre stemt dit overeen dan wel wijkt dit af van het landelijk voorgeschreven format?

Inhoudsopgave

Afkortingen verklaard
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methoden van onderzoek
  3. Geregistreerde 12-min delictplegers
  4. Werkproces aan politiezijde
  5. Werkproces aan Jeugdzorgzijde
  6. Conclusies
Summary
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruize, P., Gruter, P.
Organisatie(s):
Ateno Bureau voor criminaliteitsanalyse, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Ateno Bureau voor criminaliteitsanalyse
Jaar van uitgave:
2013
ISBN:
978-94-91534-04-1
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Ateno - Bureau voor Criminaliteitsanalyse
Telefoon:
020-7850799
E-mailadres:
bureau@ateno.nl
Website:
www.ateno.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie werkproces vroegsignaleren en doorverwijzen 12-min
Projectnummer:
2291
Operationele status:
Afgerond