Naar een tweefasenproces?

Criminologie en victimologie / Spreekrecht

Naar een tweefasenproces?

Over voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in relatie tot de posities van slachtoffer en verdachte

Samenvatting

Het onderzoek wil de verschillende belangen en argumenten die voor een tweefasenproces zijn aangevoerd adequaat wegen. Allereerst is een juridische analyse uitgevoerd van de huidige procespositie van het slachtoffer en de huidige wijze van procesvoering in strafzaken. Daarna zijn gesprekken gevoerd met praktijkjuristen en tot slot zijn relevante aspecten van het straf(proces)recht in een aantal landen in kaart gebracht.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De procespositie van het slachtoffer
  3. Het strafproces
  4. Honderdzesenzeventig stellingen over het spreekrecht en het tweefasenproces
  5. Belgi√ę
  6. Engeland en Wales
  7. Duitsland
  8. Zweden
  9. Conclusies
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Keulen, B.F., Dijk, A.A. van, Gritter, E., Kwakman, N.J.M., Lindenberg, K.
Organisatie(s):
Rijkuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijkuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Tweefasenproces in het strafrecht
Projectnummer:
2292
Operationele status:
Afgerond