Monitor veelplegers 2013

Monitor veelplegers 2013

Trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003-2013

Samenvatting

De hoofdvraag die in deze factsheet wordt beantwoord, is: Welk verschuivingen hebben zich voorgedaan in de aantallen veelplegers, hun delictgedrag, hun achtergrondkenmerken, de recidive en hun insluitingspercentage?
De vorige editie is te vinden bij: Meer informatie.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tollenaar, N., Laan, A.M. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Fact sheets 2013-04
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Veelplegersmonitor 2013
Projectnummer:
2293
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie