De Nederlandse Migratiekaart 2013

De Nederlandse Migratiekaart 2013

Achtergronden en ontwikkelingen in internationale migratiestromen in de periode vanaf 2000

Samenvatting

Deze publicaties maakt deel uit van een reeks die beoogt de verdere ontwikkelingen in de verschillende migratietypen naar en van Nederland te monitoren. De eerste volledige versie van de Migratiekaart werd gepubliceerd in 2011 (zie link bij: Meer informatie).
De migratiekaart is bedoeld om onderzoekers, beleidsmakers en andere belangstellenden te voorzien van empirische achtergrondinformatie over recente migratiestromen. In deze update, waarin de nadruk ligt op de periode vanaf 2000 en die deels reikt tot 2013 en deels tot 2012, is voor de belangrijkste migratietypen een overzicht gemaakt van de omvang, de verdeling over de herkomst- en bestemmingslanden en de demografische samenstelling.
Elk van de hoofdstukken behandelt een bepaald migratietype. Het gaat hierbij om: arbeids-, gezins-, studie-, asiel- en intra-EU-migratie.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding en algemene migratietrends - R. Jennissen (WODC
  2. Arbeidsmigratie - R. Jennissen (WODC), J. Ooijevaar (CBS) en H. Nicolaas (CBS)
  3. Gezinsmigratie - M. Chotkowski (WODC), J. Liu (IND) en H. Nicolaas (CBS)
  4. Studiemigratie - D. Fouarge (ROA) en J. van Thor (ROA)
  5. Asielmigratie - M. Chotkowski (WODC), A. Sprangers (CBS), H. Nicolaas (CBS), E. Boersema (WODC), J. de Winter (CBS) en R. Jennissen (WODC)
  6. Intra-EU-migratie - R. Jennissen, J. Ooijevaar (CBS) en V. Wijkhuijs (Instituut Fysieke veiligheid; voorheen WODC)
  7. Conclusie en voorzichtige blik op de toekomst - R. Jennissen (WODC) en H. Nicolaas (CBS)
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jennissen, R. (red.), Nicolaas, H. (red.)
Organisatie(s):
WODC, CBS
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-08
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Migratiekaart 2013
Projectnummer:
2300
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie